top of page

Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала

каталошки број - 419

К 2 - компетенција за поучавање и учење

П 1унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Научићете: 
  • да  креирате интерактивне видео-лекције, квизове, временске линије и мапе;
  • да користите алате  за активно проучавање, анализу и дискутовање о тексту.
 Оспособите се за дељење и примену одабраних алата у активној настави. Креирајте наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних алата.

онлајн семинари

bottom of page